Logo Ariston Logo Baxi Logo Immergas Logo ACV Logo Ferroli Logo John Wood

Opravy a servis plynových kotlů

Servisní výjezdy na zavolání

Pokud Váš kotel hlásí poruchu, nebo jen máte podezření na jeho špatné fungování volejte servis, jelikož by mohlo v krajním případě dojít k únikům plynu, ke zranění osob, nebo k poškození majetku.

Servis plynových kotlů objednávejte na čísle 603 213 536!

Pravidelné roční kontroly

Pro dosažení optimálního a bezproblémového chodu plynového kotle je potřeba dodržovat pravidelné servisní intervaly Vašeho kotle. Dalším z důvodů proč provádět pravidelné servisní prohlídky je skutečnost, že záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na kotle které, nejsou pravidelně kontrolovány odborným a proškoleným technikem. Výrobce se tak brání neodborným zásahům a předchází poškození plynového kotle, které by mohlo vést k úniku plynu, zranění osob a škodě na majetku a zároveň je touto pravidelnou kontrolou dosažena optimální funkčnost a ideální výkonu.

Vybrali jsme pro Vás některé z běžně prováděných servisních zákroků

- Kontrola tlaku expanzní nádoby
- Čištění hořáku a primárního výměníku
- Dohuštění tlaku expanzní nádoby
- Celkové vyčištění spalovací komory
- Nastavení výkonu přístroje